Текстилни сапани от рингови колани

Текстилни сапани

WLL

Вид

WLL

Рингов
колан

 

Маса за първия метър

Маса за текущ метър

1 000

G1-RS 1000-JH

 

ASH.1

1,50

0,30

2 000

G1-RS 2000-JH

 

ASH.2

2,90

0,50

3 000

G1-RS 3000-JH

 

ASH.3

4,40

0,80

4 000

G1-RS 4000-JH

 

ASH.4

6,80

1,00

5 000

G1-RS 5000-JH

 

ASH.5

6,90

1,10

6 000

G1-RS 6000-JH

 

ASH.6

9,10

1,40

WLL

 

Вид

WLL

Рингов колан

 

Маса за първия метър

Маса за текущ метър

0-450

45-600

1 400

1 000

G2-RS 1000-JH

 

ASH.1

2,70

0,60

2 800

2 000

G2-RS 2000-JH

 

ASH.2

5,70

1,00

4 200

3 000

G2-RS 3000-JH

 

ASH.3

8,60

1,60

5 600

4 000

G2-RS 4000-JH

 

ASH.4

12,90

2,00

7 000

5 000

G2-RS 5000-JH

 

ASH.5

13,10

2,20

8 400

6 000

G2-RS 6000-JH

 

ASH.6

17,40

2,80

WLL

 

Вид

WLL

Рингов колан

 

Маса за първия метър

Маса за текущ метър

0-450

45-600

2 100

1 500

G4-RS 1000-JH

 

ASH.1

6,00

1,20

4 200

3 000

G4-RS 2000-JH

 

ASH.2

11,90

2,20

6 300

1 500

G4-RS 3000-JH

 

ASH.3

17,40

3,20

8 400

6 000

G4-RS 4000-JH

 

ASH.4

27,00

4,00

10 500

7 500

G4-RS 5000-JH

 

ASH.5

27,00

4,40

12 600

9 000

G4-RS 6000-JH

 

ASH.6

36,00

5,60

Затвори прозореца
Затвори прозореца

Запитване за продукт "Текстилни сапани от рингови колани"


Затвори прозореца
Промо