Подложки за товари

Подложките за товари са надежден инструмент използван от специалисти - с цел да се гарантира по-голяма безопасност при транспортирането на товари по суша, вода или въздух. Те са изработени здрава гума с висока плътност с гарантиран коефициент на триене µ=0,6 – установен чрез специални лабораторни тестове. Висококачествените гумени подложки против плъзгане на товари според VDI 2700 издържат 24 час под постоянен натиск без настъпване на деформация, което се случва при най-масово разпространените подложки от гранули или гума с неустановена плътност и коефициент на триене.

Постелка против плъзгане

  • многократна употреба
  • гарантиран коефициент µ>0,6 на триене
  • намалява бройката на нужните колани за укрепване на товара
  • приложимост при разнородни материали
  • поставя се само там, където има контакт между товара и носещата платформа
  • стандартни размери, както и размери по желание на клиента
  • 2 мм за товари до 20 т/м2 и 9 мм за товари до 120 т/м2
  • VDI 2700
Дебелина (mm) Размери (mm) Маса (kg)
2,0 200 x 200 0,09
2,0 5.000 x 266 2,97
2,0 20.000 x 150 6,70
9,5 200 x 200 0,41
9,5 5.000 x 266 13,74

Основно правило при осигуряване на товари чрез притягане:
“Колкото е по–голяма силата на триене между товара и носещата повърхност, толкова по-малко укрепителни колани са нужни.”

Затвори прозореца
Затвори прозореца

Запитване за продукт "Подложки за товари"


Затвори прозореца
Промо